HASTANE REFAKATÇİ POLİTİKASI
09 Mayıs 2022

REFAKATÇİ POLİTİKASI

Refakatçi politikamızın temelini hastalarımızın ve refakatçilerimizin sağlığı ve güvenliği oluşturmaktadır. Hastanızın tedavisi açısından, refakatiniz sırasında, aşağıda belirtilen kurallara uymanız önem taşımaktadır;

 • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
 • Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Refakatçilere yemek verilmektedir.
 • Hastanızın yanından ayrılacağınız durumda ve refakatçi değişimlerinde servis hemşiresine haber verilmelidir.
 • Hastanın kendine ait ilaçları varsa hekime bilgi verir ve servis hemşiresine teslim edilir.
 • Hastanız için acil ihtiyaç duyduğunuzda yatak başında bulunan hemşire çağrı zili kullanılmalıdır.
 • Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi,  hekim bilgisi dışında hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Hastane binası içerisinde sigara içilmemelidir.
 • Kişisel temizlik alanlarını temiz kullanılmalıdır.
 • Hastane malına zarar verilmemelidir.
 • Refakatçiler el hijyeni kurallarına uymalıdır.
 • Refakatçi kalacak kişiler; bilinen bir enfeksiyon hastalığı ve ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar ile bakıma ihtiyacı olan kişiler ve 12 yaşından küçük çocuk olmamalıdır.

   

 • Özellikli Hasta Grubu; Hastanede sunulan sağlık hizmetleri kapsamında, hizmet sunum süreçleri, hizmet verilecek ortam, sağlık profesyonelleri ve kullanılacak ekipmanlar bakımından özellik arz eden, özel bakım uygulamaları ve işlemler içeren ve disiplinler arası iş birliği gerektiren hasta gruplarını ifade eder.

   

   

 • Özellikli Hasta Gruplarına Ait Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar;
 • İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının, hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.
 • Özellikli hasta gruplarının (Diyaliz, Palyatif Servisi gibi) refakatçileri, hasta başında, hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 • Engelli hastalarımız için refakatçi desteği dışında hastane personel desteği de verilmektedir.
 • Pandemi süreçlerinde Bakanlığımızın belirlediği talimatlar ayrıca uygulanır.