Hizmet Envanteri
05 Şubat 2020T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI 
İZNİK DEVLET HASTANESİ
 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Acil Servis Hasta Kabul

 

1.Direk Sözlü Müracaat

10 Dakika

2

Acil Servis Hasta Kayıt

 

 

1.TC Kimlik No

2.SGK Bilgileri

3.TC Kimlik ve SGK Bilgilerinin verilmemesi halindeTaahhütname

20 Dakika

 

3

Acil Hemogram

 

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

 

10 Dakika

 

4

Acil Biyokimya

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

45 Dakika

5

Acil Troponin ve Miyoglobin

 

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

45 Dakika

6

Acil Kan Grubu ve Kanama Pıhtılaşma

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

10 Dakika

 

7

Acil Tam İdrar Tahlili

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

 

30 Dakika

8

Acil Gaitada Gizli Kan

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

10 Dakika

 

9

Acil Görüntüleme Hizmetİ

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

 

30 Dakika

10

Acil Tıbbi Tedavi-Acil Cerrahi Tedavi

 

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

1 Saat

 

11

Konsültasyon

1.Hasta Muayene Kartı

2.Acil Dr’un Uzman Dr’u Telefonla araması

1 Saat

12

Acil Müşahade

1.Hasta Muayene Kartı

2.Doktor İstemi

3.Müşahade Formu

8 Saat

13

Adli Vakalar ve Trafik Kazaları

1.Hasta,Sağlık personeli,Polis veya Doktor Beyanı

2.Genel Adli Vaka Rapor Formu

3.TC Kimlik No

4.Hasta Kimlik Fotokopisi

1 saat

14

Acil Hasta Sevki

(112 Ambulansı İle)

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

4.Hastaneler Arası Nakil Formu

5.112 Komuta Merkezle Telefon ile Bağlantı

2 saat

15

Acil Hasta Sevki

(112 Helikopter Ambulans İle)

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

4.Hastaneler Arası Nakil Formu

5.112 Komuta Merkezle Telefon ile Bağlantı

6.Hastanın Kimlik Fotokopisi

1 saat

16

Acil Hasta Sevki

(Hasta Nakil Ambulansı İle)

1.Hasta Muayene Kartı

2.TC Kimlik No

3.Doktor İstemi

4.Hastaneler Arası Nakil Formu

5.Araç Görev Formu

2 saat

17

Acil Hastanın Yatışı

1.Hasta Muayene Kartı

2.Uzman Doktor İmzalı Hasta Giriş Kağıdı

3.Otomasyon

4.Hasta Dosyası

5.Hasta Kimlik Kartı

1 Saat

18

Acil Hastanın EXİTUS Olması

1.Hasta Muayene Kartı

2.Doktorun Ölüm Kararı

3.Ölüm Bildirim Formu

4.Hastanın Kimlik Kartı

1 saat

19

Poliklinik Danışma

1.Direkt Sözlü Müracaat

10 Dakika

20

Hekim Seçme Hakkı

1.Hasta Tanıtım Kartı

2.TC Kimlik No

10 Dakika

21

Poliklinik Hasta Kayıt

1.Hasta Tanıtım Kartı

2.TC Kimlik No

3.SGK Bilgileri

15 Dakika

22

Poliklinik Muayene

1.Otomasyon Kaydının Yapılmış Olması

2.Gerektiğinde Nüfus Cüzdanı

3 Saat

23

Tomografi

1.Dr.Tetkik istemi

2.Otomasyon

15 Gün

24

 

EKG

1.Dr.Tetkik istemi

2.Otomasyon

3 Saat

25

 

KEMİK DANSİTOMETRE ÖLÇÜMÜ

1.Dr.Tetkik istemi

2.Otomasyon

7 Gün

26

EMG

1.Dr.Tetkik istemi

2.Otomasyon

 

2 Gün

27

Kulak Lavajı

1.Dr.Tetkik istemi

2.Otomasyon

 

2 Saat

28

Pansuman-Enjeksiyon

1.Hasta Tanıtım Kartı

2.TC Kimlik No

3.SGK Bilgileri

4.Enjeksiyon için Yazılmış olan reçete

1 Saat

29

Ortopedik Alçı

1.Dr.Tetkik istemi

2.Otomasyon

3 Saat

30

Konsültasyon

1.Dr.İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Konsültasyon İstem Formu

5 Saat

31

Hematoloji

(Hemogram,Kan Grubu,Kanama Zamanı-Pıhtılaşma Zamanı)

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

 

2 Saat

 

32

Biyokimyasal Tetkikler

 

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

3 Saat

33

Hormon Tetkikleri

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

24 Saat

34

Serolojik Tetkikler(ASO-CRP-RF-Brucella-Salmonella)

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

3 Saat

35

Tam İdrar Tahlili

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

2 Saat

36

Sedimantasyon

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

3 Saat

37

Gaitada Gizli Kan ve Parazit Aranması

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

2 Saat

38

İdrarda Gebelik Testi

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

30 Dakika

39

Oral Glikoz Tolerans Testi

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

4 Saat

40

HbA1C

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

2 Saat

41

Dış Tetkikler

(Hormon Tetkikleri)

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

1 Gün

42

Radyoloji Hizmetleri

(Direkt Grafiler)

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

1 Saat

43

USG Hizmetleri

1.Doktor İstemi (Randevu Tarihi ve saati)

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Tanıtım Kartı veya TC Kimlik No

2 Gün

44

Hasta Yatışı

1.Doktor İstemi

2.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

3.Otomasyon Kaydı

4.Hasta Nüfus Cüzdanı

5.SGK Bilgileri

1 Saat

45

Kliniğe Hasta Kabulü

1.Hasta Yatış Dosyası

2.Otomasyon Kaydı

3.Hasta Aydınlatılmış Onam formu

4.SGK Bilgileri

5.Kimlik Fotokopisi

1 saat

46

Order Düzenlenmesi

1.Hasta Dosyası

2.Hasta Onam Formu

1 Saat

47

Vital Bulguların Alınması

1.Dr.Order

2.Hemşire Gözlem Formu

30 Dakika

48

Eczaneden İlaç temini

1.Hasta Tabelası

2.Otomasyon Kaydı

1 Saat

49

Kontrole tabi ilaç istemi ve muhafazası

1.Hasta Tabelası

2.Otomasyon Kaydı

3.Kontrole Tabi İlaç devir Teslim Defteri

4.Eczane İlaç istem Defteri

24 saat

50

Medikal Tedavi

1.Dr.Order

2.Hasta Tabelası

3.Tedavi Defteri

4.Otomasyon Kaydı

24 Saat

51

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

1.Dr.Order

2.Hasta Dosyası

3.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

4.Kan ve Kan Ürünü istem Formu

5.Otomasyon Kaydı

6.Hasta Kan Örneği

4 Saat

52

İzolasyonlu Hasta Takibi

1.Dr.Order

2.Hasta Dosyası

3.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

4 Saat

53

Pre-Op Laboratuar Hizmetleri

1.Dr.Order

2.Otomasyon Kaydı

4 Saat

54

Pre-Op Görüntüleme Hizmetleri

1.Dr.Order

2.Otomasyon Kaydı

4 saat

55

Yatan Hasta Konsültasyon

1.Dr.Order

2.Konsültasyon İstem Formu

3.Otomasyon Kaydı

8 Saat

56

Malzeme İstemi

1.Dr.Order

2.Malzeme İstem Formu

3.Otomasyon Kaydı

24 Saat

57

Başka Kliniğe Hasta Nakli

1.Dr.Order

2.Hasta Dosyası

3.Epikriz Formu

4.Otomasyon Kaydı

4 Saat

58

Başka kuruma Hasta Sevki

1.Dr.Order

2.Hasta Dosyası

3.Epikriz Formu

4.Otomasyon Kaydı

5.Hasta Sevk Formu

4 Saat

59

(Yatan Hasta) Exitus

1.Hasta Dosyası

2.Epikriz Formu

3.Ölüm Bildirim Formu

4.Hasta Nüfus Cüzdanı

2 Saat

60

Taburcu İşlemleri

1.Hasta Dosyası

2.Epikriz Formu

3.Taburcu Sonrası Bilgilendirme Formu

4.Reçete

5.Otomasyon

6 Saat

61

Ameliyat için hastanın klinikten teslim alınması

1.Hasta Yatış Dosyası

2.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

 

1 Saat

62

Hastanın Ameliyat masasına alınması

1.Hasta Yatış Dosyası

2.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

3.Cerrahi invaziv işlem doğrulama formu

30 Dakika

63

Hastaya Anestezinin uygulanması

1.Hasta Yatış Dosyası

2.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

3.Cerrahi invaziv işlem doğrulama formu

30 dakika

64

Ameliyatın Gerçekleştirilmesi

1Hasta Yatış Dosyası

2.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

3.Cerrahi invaziv işlem doğrulama formu

4 Saat

65

Hastanın Uyandırılması

1.Hasta Yatış Dosyası

2.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

3.Cerrahi invaziv işlem doğrulama formu

1 Saat

66

Hastanın Kliniğe Teslimi

1.Hasta Yatış Dosyası

2.Hasta Aydınlatılmış Onam Formu

3.Cerrahi invaziv işlem doğrulama formu

 

1 Saat

67

İstirahat Raporları

1.TC Kimlik No

2.Hasta Nüfus Cüzdanı

3.SGK Bilgisi

4.Otomasyon Kaydı

5.Doktor İstemi

3 Saat

68

İlaç Raporu (Tek Hekim)

1.Doktor İstemi

2.Otomasyon Kaydı

3.TC Kimlik No

4.Hasta Nüfus Cüzdanı

3 Saat

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.”

Müracaat yeri      

 Adı ve Soyadı:  Op.Dr.Dilek DOĞAN BAŞ    
 Görev Ünvanı : Başhekim        
 Adresi : İznik Devlet Hastanesi  
 Telefon Numarası: 0224 757 75 80 
 Fax: 0224 757 75 76 
 E-posta : brsiznikdh.mud@saglik.gov.tr