T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İznik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İznik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 11/06/2018 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

      Hastanemiz Acil Servisi dinamik bir hekim kadrosu ile 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Acil hekimi tarafından değerlendirilen her yaş gurubundaki Acil hastalara, gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra ilgili tüm uzmanlık dallarınca destek verilmektedir. Tıbbi cihazlarla donatılmış acil serviste 11 kişilik 3 müşahede odası bulunmaktadır. Hastaların ilk tedavi ve gözlemi burada yapılmaktadır. Ayrıca acil serviste travma küçük müdahale ve muayene odaları bulunmaktadır.

       Acil serviste her türlü tahlil ve radyolojik tetkik 24 saat boyunca en hızlı şekilde yapılmaktadır.

      Her yaş grubundaki hasta, acil servisimizden hizmet alabilir. Acil servisimizde müşehade odaları, müdehale odası, alçı odası,travma odası EKG- Enjeksiyon odası bulunmaktadır. Sunulması gereken hizmetin multidisipliner olması hastanemizin açısından vazgeçilmez bir gerçektir.

  Hastanemiz Acil Servisinde 12 hekim kadrosu ile çalışmaktadır.Acil Serviste Triyaj uygulaması yapılmaktadır.

   Triyaj:Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini ifade eder.