SENDE BIRAKABİLİRSİN
27 Haziran 2022

Dünya Sağlık Örgütü, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının dünya çapında bir tehlike olduğunu vurgulamak için birçok çalışma yapmaktadır. Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir.

Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir unsurdur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Aile içi şiddete, istismara, maddi sorunlara, aile huzurunun bozulmasına, en sonunda da boşanmalara yol açarak ailenin dağılmasına sebep olmaktadır. Ayıca bağımlılıklar bireylerin suça yönelmesine sebep olmakta, toplumsal huzur ve düzenin bozulmasına, çevre kirliliğine ve yüksek ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bağımlı bireyin madde arayışı ve bağımlılık sonrası tedavi süreci iş gücü kaybına neden olurken, sağlık, sosyal güvenlik, adalet ve ceza sistemleri üzerinde de olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 

Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Önemi her geçen gün artan bu soruna karşı, toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerekmekte olup başta Valiliğimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir. İlimizde de bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlamak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncelleme ve uygulamasını takip edip değerlendirmek üzere Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılarda, belirlenen hedefler doğrultusunda kapsamlı ve sonuç odaklı faaliyetler yürütülmektedir.

İlçemizde uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak ya da konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler Aile Hekimlerine ulaşabilir, Aile Hekimlerinden kendilerini bilgilendirmesini ve yönlendirmesini isteyebilirler. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet vermekte olan  “ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı”nı arayabilirler.

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

afiş 1.pdf


1.jpg