Ziyaret kuralları
16 Şubat 2018

YATAN HASTA ZİYARET SAATLERİ VE ZİYARETÇİLERİN  UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hasta ziyaretinden genel olarak amaçlananlar:

 • Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (giysi gibi),
 • Hastanın yakınları ile görüşerek moral ve motivasyon düzeyini arttırmak,
 • Hastanın hekiminden, hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi almaktır.


Hastanemizde her gün hasta ziyareti yapılmaktadır. Ziyaret saatleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Hasta ziyaretleri her gün saat 13.00 – 14.00  ve 19.00 - 20.00 saatleri arasındadır.


Ziyaret edilmemesi veya kontrollü ziyaret gerektiren hastalar;

 • Bulaşıcı hastalığı olan hasta ziyaretleri gerekli izolasyon önlemleri alınarak yapılır.
 • Bağışıklık sistemi bozuk hasta ziyaretleri gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, bone, eldiven, galoş ve koruyucu önlük) giyilerek yapılır.
 • Hekimin ziyarette sakınca gördüğü hastalarda ancak hekim izniyle ziyaret yapılabilir.

Hasta ziyaretine getirilmemesi gereken risk grupları:

 • 12 yaşından küçük çocuklar ziyaret için kabul edilmez. Özel durumlarda hekim izniyle çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar ziyaret için kabul edilmez.
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan veya enfeksiyon almaya yatkın olan kişilerin de hasta ziyaretine gelmeleri uygun değildir.


Hasta ziyareti esnasında dikkat edilecek hususlar:

 • Hasta ziyareti, belirlenmiş olan ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.
 • Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti sorumlu doktor ya da sorumlu hemşire izniyle mümkündür.
 • Ziyaret yasağı olan hastalara ziyaret için ısrar edilmemelidir.
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen en fazla 10 dakika).
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı ve hastanın eşyaları kullanılmamalıdır.
 • Hasta ile temas etmeden önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalı, yakın temastan (sarılma, öpme vb.) kaçınılmalıdır.
 • Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.


REFAKATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hastaların yanında refakatçi kalması, tıbbi bir zorunluluk olması kaydıyla ilgili hekimin lüzum görmesi ile mümkündür.
 • Refakatçiler, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
 • Çocuk kliniklerinde refakatçi kadın olmak zorundadır.
 • Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilmesi mecburiyeti yoktur.
 • Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi genel esaslar dahilinde kurumca karşılanır.
 • Ücretli hastaların refakatçilerinden Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyat tarifesine göre ücret alınır.
 • Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
 • Refakatçiler hastanede kaldıkları müddetçe kendilerine verilen Refakatçi Kartını herkes tarafından görünecek bir şekilde takmak zorundadırlar. Bu kartı takmayan refakatçiler personeller tarafından uyarılır.
 • Refakatçilere sağlık hizmeti verilmez.